NYCKELTALSTJÄNSTEN

HELT UTAN KOSTNAD FÅR DU SOM FAR-MEDLEM TILLGÅNG TILL ÖVER 50 OLIKA NYCKELTAL

Med hjälp av nyckeltalstjänsten kan du jämföra olika företags nyckeltal branschvis, där vi använder oss av företagens SNI-kod. Du kan också dela in företagen som du vill jämföra efter hur stora företagen är. Jämförelsen blir på detta sätt mer relevant. I nyckeltalstjänsten kan du söka på olika sätt.

Söker du enbart på organisationsnummer hämtar tjänsten namnet på företaget. Fyller du även i storleksklass och SNI-kod får du fram företagets egna nyckeltal och branschnyckeltalen i den valda storleksklassen/branschen. Du får också information om median och övre/undre kvartil.

SNI-KOD OCH STORLEKSKLASS

Fyller du enbart i SNI-kod och storleksklass får du information om branschnyckeltal för den omfrågade SNI-koden och storleksklassen. Även här får du information om median och övre/undre kvartil. Möjlighet finns även att söka på ett företag i annan bransch. Du söker då först fram företaget och väljer storleksklass och skriver in den SNI-kod du vill jämföra företaget med. All information ovan får du ut i .st-format och/eller i en Excel-fil.