ANALYSTJÄNSTEN

SNABB OCH ENKEL ANALYS AV DINA KUNDER

Med hjälp av vår analystjänst kan du mycket snabbt och enkelt genomföra analyser av dina kunder. Du genererar själv analysen och får ut en lättläst och överskådlig graf.

Komplettera din analys med egen information om förfallna kundfordringar och få svar på hur många av dina kunder som har utestående kundfordringar fördelat över rating. Genom att använda informationen du får ut i analysen i kombination med vår ratingmodell kan du göra en bättre riskbedömning.