Varför har jag fått en avisering om att en kreditupplysning tagits på mig?

Du har fått en avisering skickad till dig via sms, brev eller e-post om att en kreditupplysning är uttagen på dig.

Detta beror på att en av våra kunder eller en av våra återförsäljares kunder tagit en kreditupplysning på dig och det är endast de som vet varför en upplysning beställts.

Frågor om varför har en kreditupplysning tagits på dig?

Kontakta frågeställaren som står angiven på upplysningskopian.

Frågor om innehållet i kreditupplysningen?

Kontakta Business Checks kundtjänst via e-post: info@businesscheck.se eller telefon 031-722 71 50.

Visas all den information jag ser på upplysningskopian på minupplysning.se, till det företag eller person som tagit kreditupplysningen?

Det beror på!

Informationen som visas på upplysningskopian på minupplysning.se visar all den information som finns registrerad om dig hos Business Check.

Den som begärt (tagit) upplysningen behöver dock inte ha fått all den informationen eftersom det är helt beroende på vilken tjänst de tecknat hos Business Check.

Påverkas min kreditbedömning om många hämtat en kreditupplysning på mig tidigare?

Nej, det spelar ingen roll hur många företag som hämtat en kreditupplysning på dig tidigare. Din kreditbedömning baseras endast på den information som just den dagen finns registrerad i våra databaser.

Vi visar ingen information om hur många eller vilka företag som hämtat en kreditupplysning på dig tidigare.

Vad är en upplysningkopia (omfrågekopia, kopia till omfrågad)?

När du t ex söker en lägenhet eller vill köpa något på kredit kan hyresvärden eller kreditgivaren ta en kreditupplysning på dig som privatperson eller på din Enskilda Firma. I samband med att kreditupplysningen beställs, skickas med automatik en kopia av upplysningen till dig. När skickas det ut upplysningskopior (omfrågekopior, kopia till omfrågad)?

När du t ex söker en lägenhet eller vill köpa något på kredit kan hyresvärden eller kreditgivaren ta en kreditupplysning på dig som privatperson eller på din Enskilda Firma.

I samband med att kreditupplysningen beställs, genereras med automatik en kopia av upplysningen. En avisering skickas till dig (via e-post, sms eller brev) om att det finns en upplysningskopia att hämta på minupplysning.se.

Vad är ett legitimt skäl?

Med legitimt skäl menas att den som begär upplysningen har eller är på väg att ingå ett kreditavtal med en privatperson eller har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning. Exempel på legitimt skäl är kreditavtal, borgensåtaganden samt vid anställnings- och hyresavtal. 

Hur påverkas jag av att Kreditupplysningslagen ändrades 1 januari 2011?

Riksdagen tog, den 17 juni 2010, beslut om ändringar i Kreditupplysningslagen (KUL). Fram tills 31 december 2010 sker det inga förändringar i hur man tar upplysningar på fysiska personer (privatperson och Enskild Firma), utan det regelverk som finns idag gäller fram till och med 31 december 2010.

Ändringarna innebär följande from 1 januari 2011:

Upplysningskopia (Kopia till omfrågad/Omfrågekopia etc)

En upplysningskopia genereras gällande den omfrågade personen eller Enskilda Firman med uppgift om vem som har beställt informationen (KUL § 11) och en sammanställning över adress- och ekonomisk information. Business Check skickar med automatik en avisering om att det finns en upplysningkopia att hämta på minupplysning.se till privatpersonen eller innehavaren av den Enskilda Firman.

Legitimt behov (gäller endast privatpersoner)

Personupplysning får endast beställas i de fall då man har legitimt behov av information av ekonomisk art. De fall som lagstiftaren särskilt angivit är att man har träffat kreditavtal med vederbörande eller står i begrepp att träffa kreditavtal eller andra liknande situationer (KUL § 9). Någon motsvarande regel finns inte då det gäller beställning av rapporter gällande företag (inklusive Enskild Firma)

Vilken kreditupplysningsinformation räknas som kopiepliktig?

Kopiepliktig information (dvs information som genererar upplysningkopia) är information som är av ekonomisk art, t ex betalningsanmärkningar, inkomst, rating och scoring.

Upplysningskopia genereras gällande privatperson och Enskild Firma.

Kontakta oss

Tel: 031 751 06 20
Fax: 031 707 45 10
E-post: kredit.se@bisnode.com
Bisnode
Kilsgatan 4 
411 04 Göteborg Go!

Dagens namn


Klicka på ett namn för att se
intressant och rolig statistik.

Snabbhjälp

Till dig som privatperson