Till dig som privatperson

Upplysningskopia

Kopia på upplysning som lämnats om dig

Om du som privatperson fått en kopia av en kreditupplysning innebär detta att ett företag eller en person tagit en kreditupplysning gällande dig. Kopian innehåller alla de uppgifter som finns i vår databas om dig.  

OBS! Kopian innehåller också uppgift om vilket företag eller person som beställt upplysningen. Vill du veta varför en upplysning tagits på dig måste du kontakta företaget eller personen om du undrar varför man tagit upplysning på dig.

Min Upplysning

Företaget Min Upplysning sköter om distributionen av upplysningskopian via sajten minupplysning.se.


Registerutdrag

Som privatperson har du rätt att kostnadsfritt en gång per år beställa ett utdrag som visar vilka uppgifter som Business Check har registrerat om dig. Gör din beställning av registerutdraget skriftligen och skriv under med din namnteckning. Vi skickar registerutdraget till den adress där du är skriven. Skriv ut och fyll i detta dokument och skicka det till:

Bisnode Kredit
”Registerutdrag”
 Bisnode, Box 11124
 404 23 Göteborg

Bedrägerispärr

Har du blivit utsatt för bedrägeri eller försök till bedrägeri?

Genom att registrera en bedrägerispärr hos Business Check är det inte möjligt att göra nya kreditansökningar på dig. För att en bedrägerispärr ska registreras (av Bisnode) måste du ha blivit utsatt för bedrägeri eller försök till bedrägeri. Vid anmälningstillfället erhålls en 14 dagars spärr i avvaktan på polisanmälan. När vi har mottagit polisanmälan förlänger vi spärren till fem år eller till dess du begär att vi ska häva den. Det kostar ingenting att registrera en bedrägerispärr.

Gör så här

Du meddelar oss via kredit.se@bisnode.com eller ringer oss på 08-519 013 60 (kontorstid). Vill du förlänga bedrägerispärren i fem år måste du, inom 14 dagar, skicka in en kopia av polisanmälan via brev eller mejl till oss. Obs! Glöm inte att ange ditt personnummer.

Bisnode Kredit AB
Kundcenter plan 7
169 93 Solna

Notering av förlust av ID-handling

Notering om förlorad ID-handling i Bisnodes register läggs in för att försöka motverka eventuella bedrägeriförsök. En notering om förlorad ID-handling gäller endast i kreditupplysningssammanhang. Det är inte en generell spärr av ID-handlingen eller personnumret. Noteringen framgår i våra kreditupplysningar för att en eventuell kreditgivare ska kunna uppmärksamma om en obehörig person använder sig av den förlorade ID-handlingen.

Gör så här

För att registrera förlorad ID-handling ringer du till vårt talsvar: 08–470 34 92 och följer instruktionerna som ges. För det krävs att du har en tonvalstelefon. Att registrera en notering om förlorad ID-handling är kostnadsfritt. När noteringen är registrerad skickas en bekräftelse ut automatiskt till din folkbokföringsadress. Bekräftelsebrevet ska sparas då det även fungerar som en hävningsblankett i de fall du vill ta bort noteringen.

En registrerad notering om förlorad ID-handling finns kvar i Bisnodes register i fem år om du inte själv väljer att ta bort noteringen. För att ta bort noteringen krävs att hävningsblanketten fylls i, undertecknas av dig själv samt returneras per post till oss.

Kontakta oss

Tel: 08-5190 1350
E-post: kredit.se@bisnode.com
Bisnode
Kilsgatan 4 
411 04 Göteborg Go!

Dagens namn


Klicka på ett namn för att se
intressant och rolig statistik.

Snabbhjälp

Till dig som privatperson